Ekstrakcijom iz biljke konoplje dobija se ulje koje sadrži CBD i druge kanabinoide, terpene, flavonoide i druga korisna jedinjenja, koja se nalaze u biljci. Međutim, CBD uljni izolat se dobija daljim procesom filtriranja i uklanjanja svih drugih jedinjenja, osim CBD-a.

CBD uljni izolat se često koristi u proizvodima koji su dizajnirani da precizno doziraju CBD, jer ne postoje druga jedinjenja koja mogu da ometaju efekte ili dozu CBD-a. Takođe, CBD uljni izolat nema ukus i miris, pa se lako može dodati u hranu, piće ili kozmetičke proizvode.

CBD uljni izolat nema THC, što ga čini bezbednim za upotrebu bez rizika od psihotropnih efekata ili testiranja na lekove.

[]