Ovo CBD ulje se može rastvoriti u vodi i drugim tečnostima. Kada se ekstrahuju iz biljke konoplje ili kanabisa, CBD i drugi kanabinoidi su ulja, sa kojima može biti izazovno raditi u smislu senzornog profila, kontrole doze, pouzdanog i ponovljivog početka i trajanja

Bioraspoloživost kanabinoida na bazi ulja je ograničena jer je ulje hidrofobno, što znači da je nekompatibilno ili nerastvorljivo u vodi. To znači da ljudsko telo, koje se sastoji od preko 60% vode, teže apsorbuje i prerađuje ulje. Telo je sposobnije da obradi i apsorbuje CBD rastvorljiv u vodi jer ulje, koje je ugrađeno u emulziju, telo prepoznaje kao hidrofilno ili pogodno za vodu. Efekti CBD-a rastvorljivog u vodi se osećaju između 10 i 20 minuta nakon korišćenja.

Ниједан производ не одговара изабраним критеријумима.
[]